วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลซับใหญ่ นมกล่อง ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล จำนวน 14 คัน ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่ม กิจกรรมที่ 3 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาภัตตาหารถวายเพลพระสงฆ์ อาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง