วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน ตามโครงการหลักธรรมนำชีวิต กิจกรรมร่วมโครงการจาริกธุดงค์ปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำกองช่าง อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำกองช่าง อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง