วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ กิจกรรมที่ 3 การถวายภัตตาหารเช้า ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม กิจกรรมที่ 1 การถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงไถกลบ บ่อขยะ กิจกรรมที่ ๕ ตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องไทยธรรม ไทยทาน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนจำปาพัฒนา ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง