วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวัสดุเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต็นท์ชนิดโครงโค้ง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือน กรกฎาคม
5  ก.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้ กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงไถกลบ บ่อขยะ โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบุฉนวน ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านตลุกคูณ ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง