วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายรูปภาพพระราชินี ร.9 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กองช่าง Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บท 4586 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ตามโครงการจัดหาวัสดุและคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับเจริญสุขตามโครงการจัดวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
วัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุฉนวน ตามโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกคูณตามโครงการจัดวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับใหญ่ตามโครงการจัดหาวัสดุและคุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง