องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการและสังคม
กองการเกษตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558
การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ประชาสัมพันธ์
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558(จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 3 คน
เดือนนี้ 201 คน
ปีนี้ 36491 คน
ทั้งหมด 42241 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01 - 05 - 56)  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
       โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "เฉลิมพระชนมพรรษา 1 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทองถิ่นทั่วไทย แทนคุณแผ่นดิน ณ ป่าชุม...
 
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "ฉลองสิริร...
  ปะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมั...
  โครงการจังหวัดเคลือนที่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูม...
  โครงการมหกรรมกี่ฬาต้านยาเสพติด ชาวตำบลซับใหญ่ เทิด...
  จุดบริการประชาชนวันสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙
  วันสงกรานต์ไทย มอบความสุใจ แค่ ผูสูงอายุ ประจำปีงบ...
  ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอซับใหญ่ และงาน...
  ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
  ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนณี พอ.สว....
   
ss
ss
ss
 
 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.