องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552  การประชุมคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566
     
     

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4473-1049
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมล์กลาง) 6361601@dla.go.th
E-mail : subyai10@gmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign