องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
     
     

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4473-1049
E-mail : subyai10@gmail.com

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign