องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะริไซเคิล
  โครงการสืบสารประเพณี หล่อเที่ยนและถวายเที่ยนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 อปท 1 ถนน

 19 ก.ค. 2562 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 256...
21 มิ.ย. 2562 ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
16 พ.ค. 2562 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrit and Transp...
13 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัคร โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
12 ก.พ. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข
9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62-เดือน ก.ย.62)
1 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองการศึกษาฯ ตามโครงการจ้างเ...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,10และหมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โ...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,10และหมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โ...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้าง ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ต...
1 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ...
26 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ ...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552