องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  วันท้องถิ่นไทย
  โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอซับใหญ่"
  โครงการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศน์ด้วยชุมชนอย่างยั่งยืน (ฝายมีชีวิต)

 13 มี.ค. 2562 ประกาศรับสมัคร โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
12 ก.พ. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข
28 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27 พ.ย. 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562
9 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลอิงเจ็ท ตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...
5 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค...
4 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประ...
4 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั...
7 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมา...
4 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3
3 มี.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.ซับใหญ่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552