องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552  ขอเชิญร่วมให้คะแนนประเมินความโปร่งใส ของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565
  กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
     

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4473-1049
E-mail : subyai10@gmail.com

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign