องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  
  โครงการความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน (หลังเมรุ)
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ ต.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

 28 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27 พ.ย. 2561 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562
15 พ.ย. 2561 การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำลบซับใหญ่
9 พ.ย. 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 4 ฯตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ...
11 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
7 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
16 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ...
7 ม.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
2 ม.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ....
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.ซับใหญ่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552