องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
   อบต.ซับใหญ่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
  📣เอาใจผู้สูงวัย! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย 6 เดือน
  ประกาศปิดทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ชั่วคราว

 

 19 เม.ย. 2565 แจ้งปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เป็นการชั่วคราว
24 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ
15 มี.ค. 2565 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1
14 มี.ค. 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
6 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ส.ถ.1/1)
7 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.64-เดือน มิ.ย.64)
7 ก.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรั...
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.64-เดือน มี.ค.64)
9 ก.พ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ....
3 ก.พ. 2564 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
2 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น (Cov...
22 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีพลังงานชุมชน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลซั...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552