องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 12
  29 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคมพ.ศ. 2564 12
  31 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563 12
  30 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563 12
  30 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพ.ศ. 2563 12
  30 ก.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ 2563 12
  31 ส.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ 2563 12
  31 ก.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 14
  30 มิ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ 2563 13
  29 พ.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 13
  30 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ 2563 12
  31 มี.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ 2563 13
  28 ก.พ. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 12
  31 ม.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ 2563 13
  27 ธ.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ 2562 14
  29 พ.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 13
  31 ต.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ 2562 15
  30 ก.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ 2562 13
  30 ส.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ 2562 14
  31 ก.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2562 13


หน้าที่ 1 [ 2 ]