องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ก.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 5
  30 มิ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ 2563 6
  29 พ.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 12
  30 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ 2563 12
  31 มี.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ 2563 12
  28 ก.พ. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 12
  31 ม.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ 2563 11
  27 ธ.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ 2562 11
  29 พ.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2562 11
  31 ต.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ 2562 11
  30 ก.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ 2562 6
  30 ส.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ 2562 6
  31 ก.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2562 6
  28 มิ.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ 2562 7
  31 พ.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2562 7
  30 เม.ย. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ 2562 7
  29 มี.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ 2562 8
  28 ก.พ. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 6
  31 ม.ค. 2562    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ 2562 6
  31 ธ.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ 2561 7


หน้าที่ 1 [ 2 ]