องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 7
  31 ส.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 6
  30 ก.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 6
  30 มิ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 6
  31 พ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 21
  30 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 21
  31 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 22
  25 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 21
  29 ม.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคมพ.ศ. 2564 23
  31 ธ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563 24
  30 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563 23
  30 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพ.ศ. 2563 24
  30 ก.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ 2563 23
  31 ส.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ 2563 22
  31 ก.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 22
  30 มิ.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ 2563 22
  29 พ.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 21
  30 เม.ย. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ 2563 23
  31 มี.ค. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ 2563 23
  28 ก.พ. 2563    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 24


หน้าที่ 1 [ 2 ]