องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]10
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]9
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]14
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]15
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]13
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]48
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]50
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]61
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]75
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]74
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]98
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]104
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]110
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]103
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]106
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]105
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]102
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]99
 
หน้า 1|2|3