องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]11
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]11
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]22
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]32
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]36
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]54
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]65
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]69
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]64
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]65
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]65
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]62
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]61
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]64
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]67
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]54
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]69
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]57
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]62
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำเดือนมกราคมพ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]56
 
หน้า 1|2|3