องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]2
2 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]11
3 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]22
4 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]25
5 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]71
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]97
7 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]74
8 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]87
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]121
10 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]85
11 แจ้งปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เป็นการชั่วคราว [ 19 เม.ย. 2565 ]108
12 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ [ 24 มี.ค. 2565 ]103
13 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2565 ]106
14 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]117
15 รายงานผลการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 1 กันยายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565) [ 10 มี.ค. 2565 ]74
16 ประกาศ กำหนดมาตรการการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]65
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ส.ถ.1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]94
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ผ.ถ.1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]92
19 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการสมัคร สมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ และนายก อบต.ซับใหญ่ [ 6 ต.ค. 2564 ]89
20 ประกาศผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]115
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13