องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 พ.ย. 2561    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 15
  15 พ.ย. 2561    การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำลบซับใหญ่ 21
  9 พ.ย. 2561    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6
  9 พ.ย. 2561    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3
  2 ต.ค. 2561    กิจกรรม ร้านค่าศูนย์บาท ขยะริไซเคิล แลกไข่ไก่/แลกของ 46
  5 ธ.ค. 2560    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 237
  29 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 69
  17 พ.ย. 2560    ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 309
  25 ต.ค. 2560    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 100
  10 ต.ค. 2560    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 59
  22 ส.ค. 2560    แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2560 47
  12 ส.ค. 2560    รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 95
  28 ก.ค. 2560    กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 153
  20 ก.ค. 2560    โครงการปลูกดอกดาวเรือง 90
  7 ก.ค. 2560    สืบสานประเพณี หล่อเที่ยน และถวายเทียน 87
  28 มิ.ย. 2560    แปลงสาธิต โครงการธนาคารอาหารชุมชน เนื้อที่ 80 ไร่ 84
  26 มิ.ย. 2560    กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 92
  30 พ.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560 66
  25 พ.ค. 2560    โครงการ "ราษฎรัรัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ม.13 100
  27 เม.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 55


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]