องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
2 ขอเชิญร่วมกิจกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1 [ 16 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 [ 3 พ.ค. 2566 ]7
5 ขอเชิญชวนชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]7
6 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 1 [ 20 มี.ค. 2566 ]9
7 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 1 ก.พ. 2566 ]17
8 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 [ 23 ม.ค. 2566 ]19
9 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)สำหรับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]4
10 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) สำหรับผู้มาติดต่อรับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]3
11 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]16
12 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]24
13 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]32
14 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]42
15 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]47
16 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]92
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]112
18 ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]92
19 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]110
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]138
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13