องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]34
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]26
3 แจ้งปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เป็นการชั่วคราว [ 19 เม.ย. 2565 ]47
4 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ [ 24 มี.ค. 2565 ]47
5 ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 มี.ค. 2565 ]48
6 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]41
7 รายงานผลการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 1 กันยายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565) [ 10 มี.ค. 2565 ]14
8 ประกาศ กำหนดมาตรการการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]6
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ส.ถ.1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]40
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ผ.ถ.1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]36
11 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการสมัคร สมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ และนายก อบต.ซับใหญ่ [ 6 ต.ค. 2564 ]32
12 ประกาศผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]34
13 รายงานผลการประเมิน ITA [ 27 ก.ย. 2564 ]22
14 รายงานผลการการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ [ 10 ก.ย. 2564 ]13
15 การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]34
16 แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มี.ค. 2564 ]6
17 แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มี.ค. 2564 ]6
18 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]35
19 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน [ 18 ม.ค. 2564 ]39
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12