องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 


  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม[วันที่ 13 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 31]
 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ส.ถ.1/1)[วันที่ 7 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ (ผ.ถ.1/1)[วันที่ 6 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่[วันที่ 6 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่[วันที่ 6 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการรับสมัคร สมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ และนายก อบต.ซับใหญ่[วันที่ 6 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการจัดประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564[วันที่ 8 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 155]
 
  การประชุมพนักงาน อบต.ซับใหญ่[วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10[วันที่ 20 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรม bigclaning Day[วันที่ 6 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 134]
 
  เตือนภัย !!! โรค RSV ในเด็ก[วันที่ 17 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 187]
 
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 9 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 79]