องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 17 เม.ย. 2566 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]7
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]73
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]72
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ซับใหญ่ [ 1 ต.ค. 2563 ]80
6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]84