องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของอบต.ซับใหญ่ 23
  2 พ.ย. 2563    ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 28
  1 ต.ค. 2563    ประกาศนโยบายและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24
  3 ม.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 27
  1 ต.ค. 2562    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 24
  1 ต.ค. 2561    ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 23
  14 ก.พ. 2560    ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 22