องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่