องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่