องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต


ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่