องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ [ 3 ม.ค. 2566 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2566 ]9
3 แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2566 ]11
4 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]84
5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]89
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2563 ]87
7 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]81
8 แนวปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมตำบลซับใหญ่ [ 1 ต.ค. 2561 ]104