องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องทุกข์


ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่