องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การปรับปรุงภารกิจ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]88
2 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติตำบล ปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]91
3 บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2/2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]87
4 บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ครั้งที่ 1/2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]88
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติตำบล ลว.30 ธ.ค. 62 [ 30 ธ.ค. 2562 ]125
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ [ 26 ธ.ค. 2561 ]85