องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
การปรับปรุงภารกิจ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2563    รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ปี 2563 17
  22 ม.ค. 2563    รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติตำบล ปี 2563 17
  15 ม.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2/2563 18
  8 ม.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ครั้งที่ 1/2563 17
  30 ธ.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติตำบล ลว.30 ธ.ค. 62 17
  26 ธ.ค. 2561    คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 25