องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองคลัง

 
 
  นางสาวพงษ์ลัดดา  รองพล
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  
     
 นางสาวทัศวรรณ  หาญใจ
   นางสาวทิพวรรณ  จันทร์สิงห์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางอุบลรัตน์  จันดิษ

นางสาวพัชรี  โพธิสาร 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ