องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]3
2 ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]59
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2563 ]131
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]86
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]129
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]80
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ซับใหญ่ ประจำปี 2560 (รอบเดือน เม.ย.-ก.ย.60) [ 25 ต.ค. 2560 ]92
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ซับใหญ่ ประจำปี 2560 (รอบเดือน ต.ค.59-มี.ค.60) [ 27 เม.ย. 2560 ]86
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]92
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]83
11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]81
12 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 3 ม.ค. 2557 ]79