องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 26
  26 ธ.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23
  16 ต.ค. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2561 22
  24 เม.ย. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 21
  25 ต.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ซับใหญ่ ประจำปี 2560 (รอบเดือน เม.ย.-ก.ย.60) 28
  27 เม.ย. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ซับใหญ่ ประจำปี 2560 (รอบเดือน ต.ค.59-มี.ค.60) 24
  31 ต.ค. 2559    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2559 23
  25 ธ.ค. 2558    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2558 23
  29 ธ.ค. 2557    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2557 23
  3 ม.ค. 2557    ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 21