องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ซับใหญ่ ประจำปี 2560 (รอบเดือน เม.ย.-ก.ย.60)

    รายละเอียดข่าว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 (รอบเดือน เม.ย.-ก.ย.60) ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ซับใหญ่ ประจำปี 2560 (รอบเดือน เม.ย.-ก.ย.60)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่