องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่