องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่