องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2561

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่