องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่