องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2562    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 39
  1 ต.ค. 2562    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้น ปี 2563 39
  1 ต.ค. 2562    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ปี 2563 36
  1 ต.ค. 2561    ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 102
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 38
  1 ต.ค. 2561    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 36