องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน-ส่วนรวม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน-และผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ม.ค. 2566 ]2
2 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซื้อน) [ 22 พ.ย. 2564 ]89
3 ประกาศ อบต.ซับใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 พ.ย. 2563 ]98
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2562 ]93