องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]86
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]82
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]89
4 นโยบายและกลยุทธ์ [ 2 ต.ค. 2563 ]100
5 แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 [ 6 ต.ค. 2560 ]102