องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]62
2 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(NO Gift Policy) [ 18 ต.ค. 2564 ]62
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]65
4 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2562 ]64
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]64
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2564) [ 1 มี.ค. 2562 ]69
7 ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]62
8 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]67
9 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]63
10 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]63
11 ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]66
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 23 ส.ค. 2560 ]66
13 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]62