องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31
  14 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 25
  30 ก.ย. 2562    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24
  1 มี.ค. 2562    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2564) 25
  31 ต.ค. 2561    ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 24
  31 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 24
  31 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 24
  28 ก.ย. 2561    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24
  24 ต.ค. 2560    ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 23
  23 ส.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 23
  28 เม.ย. 2560    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 25