องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]7
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับ อปท. (พ.ศ.2566-2570) [ 15 ส.ค. 2565 ]11
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]96
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]103
5 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2562 ]104
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]99
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2564) [ 1 มี.ค. 2562 ]111
8 ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]99
9 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]106
10 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]98
11 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]106
12 ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 [ 24 ต.ค. 2560 ]131
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 23 ส.ค. 2560 ]127
14 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 28 เม.ย. 2560 ]102