องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 13
  14 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 12
  30 ก.ย. 2562    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13
  1 มี.ค. 2562    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2564) 12
  31 ต.ค. 2561    ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 14
  31 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 13
  31 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 13
  28 ก.ย. 2561    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13
  24 ต.ค. 2560    ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 13
  23 ส.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 13
  28 เม.ย. 2560    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 13