องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25
  2 ต.ค. 2563    เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 26
  10 ม.ค. 2563    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 16
  2 ม.ค. 2563    ประการศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 24
  10 ม.ค. 2562    ประกาศ ประมวลจริยธรรม 23
  10 ม.ค. 2562    ประมวลจริยธรรม 24
  2 ม.ค. 2562    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 23
  1 ต.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 26
  1 ต.ค. 2560    แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 24