องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2563    ประการศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9
  10 ม.ค. 2562    ประกาศ ประมวลจริยธรรม 3
  10 ม.ค. 2562    ประมวลจริยธรรม 3
  2 ม.ค. 2562    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 40
  1 ต.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2
  1 ต.ค. 2560    แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 38