องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ม.ค. 2563    ประการศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13
  10 ม.ค. 2562    ประกาศ ประมวลจริยธรรม 13
  10 ม.ค. 2562    ประมวลจริยธรรม 14
  2 ม.ค. 2562    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13
  1 ต.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 13
  1 ต.ค. 2560    แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 13