องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2565 ]12
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ต.ค. 2565 ]9
3 นโยบายกำกับองค์กรที่ดี [ 3 ต.ค. 2565 ]2
4 นโยบายและกลยุทธ์ฯ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]2
5 ข้อบังคับ อบต.ซับใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 7 ก.พ. 2565 ]88
6 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]88
7 นโยบายและกลยุทธ์2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]92
8 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]102
9 เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]103
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]101
11 ประการศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]98
12 ประกาศ ประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2562 ]97
13 ประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2562 ]92
14 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2562 ]91
15 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]96
16 แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2560 ]96