องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ม.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 47
  6 พ.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 95
  6 ต.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 37
  2 ต.ค. 2560    ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 94
  30 ต.ค. 2557    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 133
  20 ก.ค. 2555    แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 123
  20 ก.ค. 2555    แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔)และพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) 125