องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 14 ต.ค. 2563 ]137
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]109
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 6 พ.ย. 2560 ]102
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 [ 6 ต.ค. 2560 ]102
5 ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]136
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 30 ต.ค. 2557 ]110
7 แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 20 ก.ค. 2555 ]103
8 แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔)และพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕) [ 20 ก.ค. 2555 ]107