องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่