องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]69
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]70
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]64
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]66
5 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]66
6 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]62
7 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]67
8 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) [ 1 ต.ค. 2562 ]65
9 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]62
10 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบที่ 1 (6 เดือน) ปี 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]61