องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 220 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME)สายทางบ้านโนนสะอาด-บ้านบุฉนวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาดฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME) สายทางบ้านโนนสะอาด-บ้านบุฉนวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป (RIGID FRAME)สายทางบ้านโนนสะอาด-บ้านบุฉนวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาดฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)า [ 19 พ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.66-มี.ค.66) [ 7 เม.ย. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65) [ 7 เม.ย. 2566 ]3
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]44
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) [ 6 ต.ค. 2565 ]36
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]35
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]49
11 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการสถานีพลังงานชุมชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 [ 23 ธ.ค. 2564 ]71
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.64-เดือน มิ.ย.64) [ 7 ก.ค. 2564 ]161
13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19ฯ [ 7 ก.ค. 2564 ]103
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.64-เดือน มี.ค.64) [ 9 เม.ย. 2564 ]165
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 บ้านเขาดินวนา หมู่ที่13-บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2564 ]171
16 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]183
17 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น (Covid-19) [ 2 ก.พ. 2564 ]160
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีพลังงานชุมชน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2564 ]158
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 บ้านเขาดินวนา หมู่ที่13-บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2564 ]103
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63.-เดือน ธ.ค.63) [ 12 ม.ค. 2564 ]133
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11