องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2563    ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
  24 มี.ค. 2563    ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 8
  24 มี.ค. 2563    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6
  23 มี.ค. 2563    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6
  16 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านซับเจริญสุข ม.5 บ้านหนองใหญ่ ม.7และบ้านหนองบัว ม.11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตทำแอลกฮอลล์เจล (Alcohol gel) ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  4 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านวังพง หมู่2 บ้านซับห่าง หมู่9 และบ้านโนนจำปา หมู่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  3 มี.ค. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ) 15
  2 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  2 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของกองช่าง ตำแหน่ง ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  2 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  2 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  27 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
  26 ก.พ. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20
  26 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่และจ้างเหมารถไถฯ ตามโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  26 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  26 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตการทำปุ๋ยฯ ตามโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  25 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]