องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 4 ฯตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 3
  11 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 3
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 3
  16 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนาฯ 18
  7 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนาฯ 21
  2 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวน หมู่ที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 35
  24 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนาหมู่ที่12-บ้านวังขื่อ หมู่ที่4 ฯ 5
  15 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวนฯ 4
  13 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา หมู่ที่ 13 32
  12 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่12 31
  7 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับจาน หมู่ 14 37
  1 ต.ค. 2561    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 72
  1 มี.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 209
  8 พ.ย. 2559    โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2560 92
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 2 บ้านวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 164
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาร 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) 157
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตจมแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 157
  17 ต.ค. 2559    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชขัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารเพิ่มเติม) 150
  22 ต.ค. 2558    ประกาศประกาดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซับใหญ่-พระพุทธบาทเขายายหอม 194


หน้าที่ 1 [ 2 ]