องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.ค. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 0
  1 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คุ้มหัวซับ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 4
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 4
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมและของที่ระลึก ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 4
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 5
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  19 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าชัยวนาราม บ้านวังพง หมู่ที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 6
  18 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 4
  18 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 5
  13 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนฯ ประจำงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3-บ้านตลุกคูณ ม.8-บ้านเขาดินวนา ม.13 ฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เอกสารและอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  5 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  4 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  24 พ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ่พัฒนา ม.10 23


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]