องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.ย. 2563    ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14 ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
  13 ส.ค. 2563    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
  5 ส.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14 โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ พร้อมขาและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 300 ชุด 18
  28 ก.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 120
  16 ก.ค. 2563    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่ 1-หมู่ 14 โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ พร้อมขาและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
  13 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.63 -เดือน มิ.ย.63) 18
  10 ก.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14ฯ 28
  3 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 21
  29 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเข้าวัดซับจานวนาราม บ้านซับจาน หมู่ 14 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  17 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา หมู่13 ระยะทางดำเนินการซ่อม 0.462 กิโลเมตร โดยให้มีปริมาณ Tack coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 4 เซนติเ 15
  17 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไปงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำกองช่าง 18
  16 มิ.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมารณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
  12 มิ.ย. 2563    ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 14
  11 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน บ้านซับห่าง หมู่9 ระยะทางดำเนินการซ่อม 0.462 กิโลเมตร โดยให้มีปริมาณ Tack coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310 ตารางเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ต 15
  10 มิ.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมารณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
  9 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนจำปา-บ้านวังพง บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ 12 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  5 มิ.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา หมู่ 13 ระยะทางดำเนินการซ่อม 0.462 กิโลเมตร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
  5 มิ.ย. 2563    ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 12
  5 มิ.ย. 2563    ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสูกไม่่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 23


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]