องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลอิงเจ็ท ตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  5 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  4 เม.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  7 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25
  4 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 15
  3 มี.ค. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 14
  28 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่มสำหรับพนักงงาน ตามโครงการของดีตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20
  26 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาพัฒนา หมู่ 12 18
  25 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  25 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  22 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่และขบวนแห่ของดีตำบลซับใหญ่ ตามโครงการของดีตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  21 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 8087 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  13 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 4 ฯตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 8
  11 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 10
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 8
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 10
  16 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนาฯ 14
  7 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-005 สายบ้านโนนจำปาพัฒนาฯ 11
  2 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-001 สายคลองหล่องเสือ บ้านบุฉนวน หมู่ที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 10


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]