องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชขัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารเพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซีบเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 โครงการ

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 5 บ้านซับเจริญสุข อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชขัยภูมิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารเพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่