องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]6
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]165
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557) พ.ศ.2556-2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]125
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ [ 27 ต.ค. 2555 ]165