องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ อบต.ซับใหญ่ 28
  2 ต.ค. 2563    เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 30
  2 ต.ค. 2563    นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29
  6 ต.ค. 2560    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 25