องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]84
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ อบต.ซับใหญ่ [ 2 ต.ค. 2563 ]97
3 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]89
4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]101
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 6 ต.ค. 2560 ]85