องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 0
  16 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านซับเจริญสุข ม.5 บ้านหนองใหญ่ ม.7และบ้านหนองบัว ม.11 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตทำแอลกฮอลล์เจล (Alcohol gel) ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  11 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  4 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านวังพง หมู่2 บ้านซับห่าง หมู่9 และบ้านโนนจำปา หมู่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  28 ก.พ. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 4
  18 ก.พ. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการกองช่าง อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 12
  31 ม.ค. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 13
  30 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของกองช่าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  7 ม.ค. 2563    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562- เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 17
  7 ม.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาอบต.ซับใหญ่และเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
  27 ธ.ค. 2562    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 13
  23 ธ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งห้องกระจก ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  19 ธ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มและเข้าเล่ม งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
  18 ธ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  3 ธ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 20
  3 ธ.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯและกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]