องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3-บ้านตลุกคูณ ม.8-บ้านเขาดินวนา ม.13 ฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เอกสารและอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 4
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  5 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  4 มิ.ย. 2562    ประกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
  19 เม.ย. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2560- เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 5
  19 เม.ย. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561- เดือนกันยายน พ.ศ.2561 5
  19 เม.ย. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2561- เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 5
  19 เม.ย. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2561- เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 5
  17 เม.ย. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562- เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 6
  28 ธ.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 5
  30 พ.ย. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 5
  31 ต.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 5
  1 ต.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 5
  31 ส.ค. 2561    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 6


หน้าที่ 1 [ 2 ]