องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 8
  19 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอารอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ วัด ชุมชน ปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2562 7
  15 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 6
  10 ก.ค. 2562    ประกาศผลผู้ชนะการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 10
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 5
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการสืบสานประเพณีและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 6
  8 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาภัตตาหารถวายเพลพระสงฆ์ อาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการสืบสานประเพณีและถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 6
  1 ก.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คุ้มหัวซับ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562 9
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 8
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมและของที่ระลึก ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 9
  26 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 10
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  20 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมประมาณราคาและแบบแปลนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  19 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าชัยวนาราม บ้านวังพง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2562) 9
  13 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ร่างแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  12 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ สายทางบ้านโนนสะอาด ม.3-บ้านตลุกคูณ ม.8-บ้านเขาดินวนา ม.13 ฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
  6 มิ.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เอกสารและอุปกรณ์ในการจัดประชุมประชาคม ตามโครงการประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 18


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]