องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 พ.ย. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ซับใหญ่ 30
  1 ต.ค. 2563    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี 2564 28
  1 ต.ค. 2562    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี 2563 30
  2 ม.ค. 2562    ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 29
  12 ม.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565 23