องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่