องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่