องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่