องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองช่าง


 
 
 
 
นายธีระวุฒิ  พงศ์ศรี
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายประดิษฐ์  ฦาชา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 
   
 
นางสาวกัณญารัตน์ อมฤกษ์ นางสาวเบญจารุวัน มีกำปัง นายวรวุฒิ เมฆเสนา
พนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการงาน พนักงานจ้างเหมาบริการงานไฟฟ้า