องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองช่าง


 
 
 
 
นายธีระวุฒิ  พงศ์ศรี
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

   นายภาณุพงษ์  ทุมนาหาด
   
นายช่างโยธา

   
  นายปวิชญา ประดับวงษ์  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

 นางสาวพันธิวา  แก้วสีไว
 นายเสกสันต์  ศึกขุนทด
 นายประดิษฐ์  ฦาชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานผลิตน้ำประปา