องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

- เขาจอมดอย บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 
- วัดป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิต) บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10
- วัดสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ 10
- น้ำตกทุ่งกระถิ่น บ้านซับห่าง หมู่ 9