องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]32
2 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ต.ค. 2562 ]34
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]31
4 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]28
5 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 1 ต.ค. 2562 ]31
6 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]29
7 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 1 ต.ค. 2562 ]29
8 คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ [ 24 ส.ค. 2555 ]30