องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]4
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]3
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]3
4 คู่มืองานธุรการ [ 1 ต.ค. 2562 ]116
5 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 1 ต.ค. 2562 ]149
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี [ 1 ต.ค. 2562 ]97
7 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ต.ค. 2562 ]138
8 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 1 ต.ค. 2562 ]145
9 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ต.ค. 2562 ]99
10 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 1 ต.ค. 2562 ]133