องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2562    คู่มืองานธุรการ 43
  1 ต.ค. 2562    คู่มือการเลื่อนระดับ 42
  1 ต.ค. 2562    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 40
  1 ต.ค. 2562    คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 41
  1 ต.ค. 2562    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 43
  1 ต.ค. 2562    การเขียนทะเบียนประวัติ 39
  1 ต.ค. 2562    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 41
  24 ส.ค. 2555    คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 134