องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ก.พ. 2564    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 12
  14 ส.ค. 2563    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 15
  7 ส.ค. 2563    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 14
  16 มี.ค. 2563    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2563 13
  12 ก.พ. 2563    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 14
  27 ธ.ค. 2562    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 13
  30 ก.ย. 2562    การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 14
  15 ส.ค. 2562    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 13
  7 ส.ค. 2562    การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 14
  19 มิ.ย. 2562    การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 14
  14 มิ.ย. 2562    การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 14
  4 เม.ย. 2562    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 14
  5 ก.พ. 2562    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 13
  28 ธ.ค. 2561    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561 14
  30 ต.ค. 2561    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561 13
  15 ส.ค. 2561    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 13
  7 ส.ค. 2561    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 13
  30 เม.ย. 2561    การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 13
  15 ก.พ. 2561    การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 13