องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552

กองสวัสดิการสังคม

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร
รักษาการกองสวัสดิการสังคม
นางเกศรินทร์ บุญเอิบ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวกนกกานต์  ชาติชนะ
ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน