องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]62
2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]75
3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]67
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]69
5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]59
6 รายงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]66
7 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]61
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]60