องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 25
  6 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 34
  1 ต.ค. 2563    สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19
  30 ธ.ค. 2562    รายงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 38
  26 ธ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 23
  12 ต.ค. 2561    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25