องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]120
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]111
5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]93
6 รายงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]113
7 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]98
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]100