องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 6 ม.ค. 2566 ]2
2 มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ [ 22 พ.ย. 2564 ]95
3 ประกาศ อบต.ซับใหญ่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ [ 2 พ.ย. 2563 ]91
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ [ 3 ม.ค. 2562 ]103