องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ก.ค. 2564    แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี 20
  31 มี.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 26
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 23
  2 ม.ค. 2560    ข่าวประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21
  2 ม.ค. 2560    โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 23
  2 ก.พ. 2559    โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 20